Context

Geplaatst op

Welkom op de website van de gelijke kansentest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hier kan je alle informatie vinden over dit vooruitstrevende instrument dat ontworpen is om beleidsontwerpers en -makers te helpen het beleid inclusiever te maken, m.a.w. om te zorgen dat beleidsmaatregelen ten goede komen aan de hele bevolking.

Het is een tool om de impact van beleidsmaatregelen na te gaan op verschillende bevolkingsgroepen die soms bij algemene beleidsmaatregelen uit de boot vallen als er niet expliciet wordt stilgestaan bij hun specifieke situatie en hun specifieke behoeften.

De tool gaat de impact van de beleidsmaatregelen na via enkele vragen met betrekking tot de volgende criteria:

  • gender
  • handicap
  • etnisch-culturele achtergrond
  • seksuele oriëntatie, genderidentiteit & genderexpressie
  • sociale afkomst en situatie

De test is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht vanaf 1 januari 2019.

equal.brussels biedt hulp bij het invullen van de test. Dit gebeurt via opleidingen, een FAQ en indien nodig, individuele hulp op aanvraag.

Aan het werk!